Közérdekű - Gazdálkodási adatok


III. Gazdálkodási adatok
 

 
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
Megyei honlapon:
kamarai tevékenységről éves beszámolók, gazdálkodásról éves beszámolók.
 
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Főállású alkalmazott: 1 fő
Megbízásos jogviszonyban dolgozók száma: 3 fő

A személyi juttatásokra vonatkozó adatok megtalálhatók az éves költségvetési beszámolókban.
Megyei honlapon: gazdálkodásról éves beszámolók.