Közérdekű - Szervezeti és személyzeti adatok


I. Szervezeti és személyzeti adatok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 
Hivatalos név:  Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Rövidített elnevezés:  GYMSMMK
Székhely: 9021 Győr, Arany János u. 28-32. IV. emelet
Postai cím: 9021 Győr, Arany János u. 28-32. IV. emelet
Telefonszám: 96/335-591; 96/524-580
Telefaxszám: 96/335-591
Elektronikus levélcím: info@mernokkamara-gyor.hu
Honlap: www.mernokkamara-gyor.hu
Ügyfélszolgálat helye: 9021 Győr, Arany János u. 28-32. IV. emelet
Ügyfélszolgálat ideje:

Hétfő, szerda :     8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 11.00 - 15.00

   
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 
 Szervezeti és Működési Szabályzat  
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Megyei honlap: www.mmk.hu  
   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend 

Az ügyfélszolgálati feladatokat a területi kamara irodája látja el, melynek adatai az 1. pontban találhatók

Ügyfélfogadási rend: Hétfő, szerda : 8.00 – 12.00;   kedd, csütörtök: 11.00 - 15.00

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A teljes névsor elérhető az MMK nyilvántartó rendszerében, itt
 
6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Telefon: 06-1/441-1000
Telefax: 06-1/441-1437
Levélcím:  1903 Budapest, Pf.: 314.