Működés - Igazgatási szolgáltatási díjak

 

Kamarai tagsági díjak


 Letölthető tagsági díjak 2021

  • Az életkorra az adott év január 1. időpont a meghatározó.
  • Amennyiben a befizetést cég teljesíti, a közlemény rovatban kérjük a kamarai tag nevét és kamarai számát szerepeltetni.
  • Abban az esetben, ha a kamarai díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai szám és a befizetett összeg feltüntetésével.
  • Csekken történő befizetés esetében kérjük az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni, mert a banki másolat időnként nehezen olvasható.
  • A kamarai azonosító számot, a megjegyzés rovatban minden esetben kérjük feltüntetni.
  • Törvényi változás 2009. október 1-től: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 58. § (3) bekezdés d) pontja előírja: „ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni a névjegyzéket vezető szerv számlájára” da) a jogosultságának igazolását kérő személy”. Azoknak, akik nem kérnek papíralapú igazolást, az internet módot nyújt a névjegyzékben szereplés ellenőrzésére (www.mmk.hu).
  • A gazdálkodás szigorodása megkívánja a befizetések határidőre: 2016. március 31-re történő beérkezését, a későbbi befizetéseknél a kedvezmények nem érvényesíthetőek.


Vizsgadíjak, Igazgatási szolgáltatási díjak az 1997. évi 78. törvény 58. §-a szerint


Letölthető vizsgadíjak, igazgatási szolgáltatási díjak 2021


A kérelem benyújtásakor

a) harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára:

aa) az építészeti-műszaki tervezői tevékenység,
ab) az építésügyi műszaki szakértői tevékenység,
ac) az építési-műszaki ellenőri tevékenység,
ad) a felelős műszaki vezetői tevékenység,
ae) építésügyi igazgatási szakértői tevékenység,
af) a településtervezői tevékenység,
ag) a településrendezői szakértői tevékenység,
ah) a tervellenőri tevékenység
folytatására engedélyt kérelmező személy,


b) húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára

ba) a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását,
bb) az eseti építészeti-műszaki tervezési engedélyt, eseti műszaki ellenőri engedélyt, eseti felelős műszaki vezetői engedélyt
kérelmező személy,


c) összesen negyvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára az a kérelmező személy, aki az a) pontban meghatározott valamelyik tevékenység mellett egyidejűleg az a) pontban meghatározott más tevékenység folytatására is engedélyt kér,

d) ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni a névjegyzéket vezető szerv számlájára

da) a jogosultságának igazolását kérő személy,
db) az építőipari kivitelezői névjegyzékbe (elkülönített névjegyzékbe) vételét bejelentő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság,
dc) a beruházás-lebonyolítói tevékenység folytatására bejelentést tevő személy,
dd) az energetikai tanúsítói tevékenység folytatására bejelentést tevő személy.


Az a) és b) pontokban meghatározott eljárások, illetve azokkal összefüggésben keletkezett eljárások fellebbezésének igazgatási szolgáltatási díja harmincezer forint.
 

A dokumentumok megnyitásához PDF dokumentum olvasó program szükséges.
Ami letölthető az alábbi linkre kattintva: Adobe Acrobat Reader