Működés - Jogosultsági vizsga, továbbképzések

 

1. Jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenységek

 

Az önálló, felelős

 • szakértői,
 • építmény tervezői,
 • építési műszaki ellenőri,
 • felelős műszaki vezetői

szakmagyakorlási tevékenységet csak az végezhet ma Magyarországon, akit erre a mérnöki vagy az építész kamara jogosított és szerepel a jogosultsággal rendelkezők kamarai hivatalos névjegyzékében.

 

 

1.1. Tervezői, szakértői jogosultság

 

Követelmények:

- rendezett kamarai tagság (Jelentkezési lap) (Kamarai díjak 2013)

- szakmai követelmények teljesítése (szakirányú felsőfokú végzettség, szakmai gyakorlat, jogosultsági vizsga)

 

Vonatkozó rendelet: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

 

1.2. Építési műszaki ellenőri (ME) és felelős műszaki vezetői (MV) jogosultságok

 

A tevékenység végzéséhez jogosultság kell, de kamarai tagsággal nem kell rendelkezni.

 

Követelmények:

- szakirányú végzettség

- szakmai gyakorlat

- jogosultsági vizsga

 

Vonatkozó rendelet: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

 

2. Továbbképzési rendszer és jogosultsági vizsga

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet értelmében az építészeti-műszaki tervezési, valamint a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének eljárásrendje 2014. január 1-jétől megváltozott.

 

A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt köteles továbbképzést teljesíteni. A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.

A továbbképzés típusa:

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező

továbbképzés. A szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie. A továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.

 

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet továbbra is a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi mérnöki kamarához kell benyújtani. 

A jogszabályi változás következtében a továbbképzés pontérték megállapításának rendszere megszűnik. 2014. január 1-től kamarai továbbképzési pont nem szerezhető sem szabadon választható továbbképzésben, sem egyéni teljesítésben.

 

A 2013. december 31-ig teljesített szabadon választható továbbképzést a kamara elfogadja, ezért a pontokról kiállított igazolásokat szíveskedjenek megőrizni a továbbképzési időszak végéig, illetve teljesítésének soron következő igazolásáig. Azok a szakmagyakorlók, akik a szabadon választott továbbképzést csak részben teljesítették, azok az előírt szakmai továbbképzéssel 2014. december 31-ig pótolhatják a továbbképzés hiányzó részét.

 

Jogosultsági típusok:

 • Műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői jogosultság
 • Tervezői, szakértői jogosultság
 • Beruházás lebonyolítói jogosultság /Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében 2014. január 1-jétől a beruházás lebonyolítói tevékenység kamarai bejelentés nélkül végezhető./
 • Épületenergetikai jogosultság
 • Hőtermelő berendezések és légkondícionáló rendszerek felülvizsgálói jogosultság
 • Villámvédelmi jogosultság

 

 

Kamarai továbbképzések szabályai 2013. december 31-ig

 

Továbbképzésre kötelezett, minden olyan jogosultsággal rendelkező személy (építészeti-műszaki tervező, építésügyi-műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető), akinek jogosultságát az alábbi építésügyi jogszabályok:

 

- a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, és

- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet                                                                

 

alapján állapította meg a Kamara, függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai tagsággal, vagy a nélkül gyakorolja.

 

A továbbképzés kötelező részből és szabadon választható részből áll.

 • A kötelező rész tovább bomlik általános, szakmai - műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére ezen felül munkabiztonsági - modulokra, amely modulok végén esetenként vizsgakötelezettség is van.
 • A szabadon választható részből 5 évente jelenleg 20 továbbképzési pontot kell összegyűjteni. A pontokat szakmai programokkal, valamint tanfolyamokkal és egyéni teljesítéssel lehet megszerezni a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt pontozási keretek szerint.