Működés - Jogszabályok

 

1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök valamint építészek szakmai kamaráiról
 
1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
 
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
- HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE -
   
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
- HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE -
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
- HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE -
   
378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
- HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE -
32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
 
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről
 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
- HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE -
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet
a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
 

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

 

A mérnöki kamara szakmai kompetenciájába tartozó egyéb törvények, kormányrendeletek, rendeletek a Magyar Mérnöki Kamara honlapján megtalálhatóak.

 

 

Frissítve: 2014. január 13.